Πώς πετυχαίνουμε υψηλά επίπεδα ασφαλείας στον υβριδικό χώρο εργασίας;

Πώς πετυχαίνουμε υψηλά επίπεδα ασφαλείας στον υβριδικό χώρο εργασίας;

Η πανδημία δημιούργησε την ανάγκη για ασφαλή και παραγωγική απομακρυσμένη εργασία, απαιτώντας από τους ανθρώπους στον τομέα του cyber security να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν τον οργανισμό τους. Μεγάλο ποσοστό εργαζομένων συνεχίζει να εργάζεται εξ αποστάσεως, εντείνοντας την ανάγκη για δρομολόγηση περισσότερης κίνησης σε εφαρμογές cloud, παρά στο εσωτερικό δίκτυο. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας που αναπτύσσεται με πολλούς εργαζομένους να επιλέγουν να εργάζονται συνδυαστικά από το γραφείο και εκτός γραφείου, καθιστά ανεπαρκείς τους παραδοσιακούς ελέγχους ασφαλείας.

Προς την ίδια κατεύθυνση, της υιοθέτησης του υβριδικού μοντέλου εργασίας, βλέπουμε ότι κινούνται ήδη πολλοί από τους συνεργάτες μας, οι οποίοι αποζητούν τις κατάλληλες λύσεις και εργαλεία τα οποία θα επιτρέπουν στις ομάδες τους να εργάζονται από οποιαδήποτε συσκευή και σημείο, χωρίς να κινδυνεύουν τα εταιρικά τους δεδομένα, με αποτέλεσμα να  αυξάνονται οι απαιτήσεις από  τους cyber security analysts.

Καθώς ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν εφαρμογές cloud και τις προσωπικές τους συσκευές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η περίμετρος της παραδοσιακής ασφάλειας του τοπικού δικτύου έχει χάσει την αρχική της σημασία. Πλέον δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην παρακολούθηση και την προστασία των endpoints, αλλά και τον έλεγχο όλων των cloud υπηρεσιών, όπου αποθηκεύονται και διαμοιράζονται εταιρικά δεδομένα, το λεγόμενο “Shadow IT”.

Συνεπώς, τα σήματα των endpoints και η ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Με την ανάπτυξη των υπηρεσιών Microsoft 365 Defender από την εξειδικευμένη ομάδα μας , προσφέρουμε μια κορυφαία λύση με την οποία μπορούμε να διερευνούμε, να εντοπίζουμε, να αποτρέπουμε  και να απαντάμε σε απειλές που επηρεάζουν όλα τα endpoints ενός οργανισμού. Ακόμη, εντοπίζουμε, παρακολουθούμε και προστατεύουμε όλες τις cloud εφαρμογές.

Αξίζει να σημειωθεί οτι οι δυνατότητες Detection & Response για τα endpoints (EDR) και Cloud App Security παρέχουν προηγμένες πρακτικές εντοπισμού επιθέσεων που πραγματοποιούνται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Όταν εφαρμόζουμε EDR σε ένα περιβάλλον, οι cyber security analysts μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στις ειδοποιήσεις, να αποκτήσουν ορατότητα σε όλο το εύρος της παραβίασης και να επέμβουν έγκαιρα για την αποκατάσταση των απειλών.

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται μια λύση ασφάλειας συσκευών, η οποία προσφέρει διαχείριση ευπαθειών, προστασία, ανίχνευση, έγκαιρη απόκριση και άμυνα ενάντια στις απειλές. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα και διαχειρίζονται ευκολά με το Microsoft Defender for Endpoint προσφέροντας στους cyber security analysts τα απαραίτητα εργαλεία και πρακτικές για την αποτελεσματική ασφάλεια των endpoints.

Πως πετυχαίνουμε υψηλά επίπεδα ασφαλείας;

Αξιολογούμε και ενισχύουμε την ασφάλεια των endpoints

Καίριο ζήτημα για κάθε επιχείρηση είναι να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας για τα endpoints, από οπουδήποτε εργάζονται, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να βελτιώνει την ασφάλεια των χρηστών και των υποδομών, με απλοποιημένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Οφείλουμε να  παρακολουθούμε συνεχώς την αποτελεσματικότητα έναντι πιθανών απειλών και τρωτών σημείων. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχουμε ένα σύνολο τρόπων με τους οποίους  παρακολουθούμε, προσδιορίζουμε, προλαμβάνουμε και διορθώνουμε ζητήματα ασφάλειας σε όλο το περιβάλλον.

Μειώνουμε την περιοχή επίθεσης

Μια προληπτική προσέγγιση που ακολουθούμε στις απειλές είναι να μειώσουμε την επιφάνεια της επίθεσης που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι κακόβουλοι φορείς. Η επιφάνεια επίθεσης σας είναι όλα τα σημεία όπου ένας εισβολέας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις συσκευές, τους servers ή τα δίκτυα του οργανισμού. Όσο μικρότερη είναι η επιφάνεια επίθεσης, τόσο πιο δύσκολο είναι για τους επιτιθέμενους να εισχωρήσουν στις άμυνές σας.

Εφαρμόζουμε προστασία, εντοπισμό και απάντηση νέας γενιάς

Για την βελτίωση της προστασίας των endpoints σας από τις πιο πρόσφατες απειλές, χωρίς πολυπλοκότητα επιλέγουμε μια λύση προστασίας που ανταποκρίνεται γρήγορα και έξυπνα σε νέες απειλές, να μπορεί να εντοπίσει και να μετριάσει τις επιθέσεις. Να τις περιορίσει τόσο πριν ξεκινήσουν όσο και όταν εκτελούνται εξετάζοντας τη συμπεριφορά τους. Με την αυτοματοποιημένη έρευνα και αποκατάσταση (AIR) ακολουθούμε μια συνεπή και αποτελεσματική προσέγγιση για τη διερεύνηση και την αποκατάσταση ζητημάτων ασφαλείας στις συσκευές του οργανισμού και έτσι αντιμετωπίζουμε γρήγορα ζητήματα ασφαλείας ακόμη και όταν γίνονται σε κλίμακα.

Προστατεύουμε τις Cloud υπηρεσίες

Όπως και στα endpoints, έτσι και στις υπηρεσίες cloud είναι απαραίτητος ο εντοπισμός και η καταπολέμηση των απειλών. Το Microsoft Cloud App Security συνεργάζεται με το Microsoft Defender for Endpoint, παρέχοντας απλή ανάπτυξη, κεντρική διαχείριση και δυνατότητες αυτοματισμού.

  • Ανακαλύπτουμε και ελέγχουμε το Shadow Προσδιορίζουμε τις cloud εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση και τον έλεγχο των κινδύνων που προκαλούνται από εκεί.
  • Προστατεύουμε από απειλές και εντοπίζουμε ασυνήθιστη συμπεριφορά σε εφαρμογές, χρήστες και πιθανό ransomware, συνδυάζοντας πολλαπλές μεθόδους ανίχνευσης για να αναδείξουμε ποιος χρήστης και με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί τις εφαρμογές σε ένα περιβάλλον.

Δημιουργούμε ολοκληρωμένο reporting

Νέες απειλές εμφανίζονται συνεχώς καθώς οι επιτιθέμενοι αλλάζουν συχνά τακτική. Δημιουργούμε αναφορές για τα endpoints και τις εφαρμογές cloud, οι οποίες:

  • βοηθούν να κατανοήσουμε το τοπίο απειλών και ευπαθειών, την υγεία και την κανονιστική συμμόρφωση,
  • παρακολουθούν τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον των απειλών,
  • αξιολογούν συνεχώς νέες απειλές και πως μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον,
  • ελέγχουν την ανθεκτικότητα έναντι της έκθεσης σε νέες απειλές,
  • προσδιορίζουν ποιες ενέργειες πρέπει να λάβουμε για την πρόληψη ή τον περιορισμό νέων απειλών.

Η Office Line ως πιστοποιημένος Gold Microsoft Security Partner, επενδύει συνεχώς στην επιμόρφωση των ανθρώπων της στον τομέα του Cloud Security. Έχοντας την εμπειρία μιας σειράς πετυχημένων υλοποιήσεων Security σε οργανισμούς, μέσα στο 2021 έχει καταφέρει να διαπρέψει στον κλάδο, αποκτώντας το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης στις λύσεις Security της Microsoft. Συγκεκριμένα,  πληρώντας τις υψηλά κριτήρια πιστοποίησης που έχει θέσει η Microsoft, είναι η μοναδική εταιρεία που διαθέτει τα Identity & Access Management Advanced Specialization, Threat Protection Advanced Specialization, Information Protection and Governance Advanced Specialization του Microsoft 365.

Τα Microsoft Advanced Specializations πιστοποιούν την μεθοδολογία, την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία σε έργα της ομάδας της Office Line σε καίριους τομείς λύσεων ασφάλειας, των οποίων τα οφέλη αναπτύχθηκαν παραπάνω. Η εταιρεία έχει την ικανότητα να ικανοποιεί ταχύτατα κρίσιμα αιτήματα επιχειρήσεων που επιζητούν την απρόσκοπτη και ασφαλή τους επιχειρησιακή τους συνέχεια, για αυτό το λόγο υποστηρίζει και εφαρμόζει τις λύσεις Threat Protection της Microsoft. Έτσι όλοι οι χρήστες, οι συσκευές, οι εφαρμογές και τα εταιρικά δεδομένα είναι ασφαλή και άμεσα διαθέσιμα πάντα και από παντού!

Πέτρος Λιβάνιος, Senior Technology Advisor, Office Line

Δείτε το άρθρο δημοσιευμένο εδώ