Πιστοποίηση ISO 27001:2013 για την Οffice Line A.E.

H Office Line A.E, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων cloud στην παγκόσμια αγορά και Microsoft Country Partner of the Year 2019 για την Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στην εφαρμογή θεσμικών και κανονιστικών πλαισίων που αφορούν στις διαδικασίες ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και στη συνεχή προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες και συνεργάτες της, ανακοινώνει ότι έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση του φορέα DQS, απέκτησε πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013, που καθορίζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Ειδικότερα, η πιστοποίηση κατά ISO 27001, ενισχύει την ήδη ενεργή πιστοποίηση της εταιρείας για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, την οποία κατέχει από το 2007 για το σύνολο των υπηρεσιών της και αφορά σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Με αυτή την ισχυρή πιστοποίηση, η Office Line διασφαλίζει ότι διαχειρίζεται και προστατεύει αξιόπιστα όλες τις πολύτιμες πληροφορίες, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς. Έτσι ενδυναμώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των πελατών και συνεργατών της, ως προς την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων, τόσο εταιρικού, όσο  και προσωπικού χαρακτήρα.

Ο κ. Παναγιώτης Κουρής CEO της Office Line Α.Ε δήλωσε σχετικά:  «Η επιτυχής αξιολόγησή μας αντικατοπτρίζει την δέσμευση της διοίκησης, καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας μας στην ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών. Επιπρόσθετα, είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που ενισχύει τη θέση της Office Line στην αγορά και επιδεικνύει στους μελλοντικούς συνεργάτες μας, ότι η κανονιστική συμμόρφωση και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς».