Η OFFICE LINE ανέλαβε το έργο ΤΣΕΚApp στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017

Δελτίο Τύπου

Η OFFICE LINE ανέλαβε το έργο ΤΣΕΚApp στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Η OFFICE LINΕ, εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληροφορικής και υλοποίησης ανάλογων έργων, είναι ο ανάδοχος έργου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. («ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΣΕΚApp ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ WINDOWS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΣΕΚ ΚΑΙ ΤΣΕΚApp»). Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση υποδομής δοκιμών για την υπηρεσία ΤΣΕΚApp, καθώς και η συντήρηση και υποστήριξη 24×7 του περιβάλλοντος Windows των υπηρεσιών ΤΣΕΚ και ΤΣΕΚApp.

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή (Web) που αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες. Η υπηρεσία ΤΣΕΚApp προσφέρει την προαναφερθείσα πληροφόρηση, απευθείας εντός των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής που ήδη χρησιμοποιεί ο πελάτης της υπηρεσίας.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς για επιχειρήσεις και ιδιώτες, δεδομένων συγκέντρωσης χορηγήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις, υποθηκών και προσημειώσεων, καθώς και στοιχείων που συνδράμουν στην αποτροπή απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία παρέχει μέσω αξιόπιστων πληροφορικών συστημάτων.

Σχετικά με την Office Line

Η OFFICE LINΕ Α.Ε (officeline.gr) είναι μια ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληροφορικής και υλοποίησης ανάλογων έργων, με 20 έτη παρουσίας στο χώρο υψηλής τεχνολογίας. Με κύρια χαρακτηριστικά την πολύχρονη τεχνογνωσία, την εξειδίκευση των πιστοποιημένων μηχανικών της σε τεχνολογίες Microsoft και όχι μόνο, διαθέτει μια ευρεία γκάμα 900 πελατών, από πολυεθνικές εταιρείες, οργανισμούς δημόσιου και τραπεζικού τομέα, καθώς και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες της και φέρει 3 Gold και 4 Silver πιστοποιήσεις ως Certified Microsoft Partner. Ανάλογες πιστοποιήσεις διαθέτει και από άλλες κορυφαίες εταιρείας τεχνολογίας, όπως HP, Dell, IBM, Cisco, Citrix, Veeam  κ.α.

Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:

  • Private, Hybrid, Public Cloud setups
  • Virtualization
  • Messaging & Collaboration
  • SharePoint Services
  • Network & System Security
  • Disaster Recovery Planning
  • Unified Communications
  • Helpdesk & On-Site Support
  • System reseller